HVEM ER BEDST TIL AT SÆTTE
SORØ PÅ LANDKORTET?

FYRTÅRNSPRIS skal gøre Sorø synlig i hele Danmark 

Jagten på kandidater til Fyrtårnsprisen er gået ind. Til nytårskuren uddeler Sorø Erhvervsudviklingsråd en helt ny pris til en virksomhed og en organisation, foreninger eller person, der har synliggjort Sorø Kommune udenfor kommunens grænser. 

Synlighed spiller en stor og afgørende rolle for udvikling og trivsel i Sorø Kommune. Det skal Fyrtårnsprisen sætte fokus på. For at vinde prisen er det afgørende, at man har formået at skabe opmærksomhed omkring Sorø. Det kan være ved at trække besøgende, handel eller arbejdspladser til kommunen, eller på anden måde have fået sat Sorø på landkortet.


Senest 20. december >>   NOMINER EN KANDIDAT   << Senest 20. december


Hæder

Fyrtårnsprisen består af et diplom som udtryk for hædersbevisning. Erhvervsudviklingsrådet sørger samtidig for yderligere omtale ved at offentliggøre prisvinderne på nettet, i Sorø Erhvervs nyhedsbrev, i Sorø Erhvervsmagasin, samt i forbindelse med aktiviteter, der gennemføres af Sorø Erhverv.

Indstil din kandidat til 2017

Alle borgere, virksomheder, organisationer og foreninger i hele landet, kan indstille kandidater til prisen. Du skal blot skrive en kort begrundelse for, hvorfor netop din kandidat skal modtage prisen.
NOMINER HER

Dommerkommitéen består af

FYRTÅRNSPRISEN – SKOTTE & STENTOFT 

Pendling er det nye sort på Sjælland, og begrebet ”Greater Copenhagen” giver mening især for en by som Sorø, der ligger i pendlerafstand fra København.

Vores placering langs den ”gamle” jernbane og hovedfærdselsåre gennem Danmark giver stadig direkte adgang til både job og bosætning.

Går man med flytteplaner, så er Sorø et rigtig godt bud. Det gælder om at gøre et godt førstehåndsindtryk – også når det gælder en kommune, som potentielle tilflyttere har fået øje på.

Dommerkomiteen ser ” tilflytterambassaden” i stationscafeen hos Skotte og Stentoft som en spændende fremtidssatsning til gavn for Sorøs udvikling.

Det er et projekt, som har givet genlyd i andre dele af Danmark, og som er med til at sætte Sorø på både Danmarks- og jernbanekortet.

En enig dommerkomite tildeler Skotte & Stentoft Fyrtårnsprisen 2016 for kreativ tænkning, en nemt tilgængelig og nærværende kommunikation og ikke mindst en anderledes synliggørelse af Sorø, som rækker langt uden for kommunegrænsen.

FYRTÅRNSPRISEN – KYNDELMISSE LYSFEST 

Gæsterne kommer fra hele Sjælland og flere end 5.500 blev trukket til Sorø i 2016.

Det samlede kulturliv er sat i bevægelse i bestræbelserne på at kaste lys over Sorø. Kyndelmisse Lysfest er båret af frivilligt engagement og en evig trang til at gøre det bedre og mere spændende end foregående år.

Dette er blevet bemærket langt uden for kommunegrænsen, og interessen for Kyndelmisse i Sorø afspejler sig bl.a. i besøgstallet, som er vokset med ca. 10 % om året.

I år kan vi derfor forvente flere end 6.000 besøgende, som jagter oplevelser i vintermørket. Gæster strømmer til fra nær og fjern, og lysfesten har derfor en vigtig rolle for profileringen af Sorø som et godt sted at bo.

Det er helt oplagt at give en Fyrtårnspris til en organisation, som kaster et kreativt og kunstnerisk lys over Sorø.

Dommerkomiteen tildeler derfor Kyndelmisse Lysfest Fyrtårnsprisen 2016.

Sorø Erhvervsudviklingsråd | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 57 87 60 34 | erhverv@soroe.dk